Kontakt 2020-11-03T15:06:22+01:00

Siedziba
SAVOIR Group Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

tel. +48 22 489 52 38
fax. +48 22 427 50 49

Biuro Regionalne
ul. Batorego 4/5
40-061 Katowice

tel. +48 32 200 08 33
tel. +48 22 489 52 38
fax. +48 22 427 50 49

e-mail: kontakt@savoir.pl | NIP 6511682564 | KRS 0000312473

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00.

SPRZEDAŻ

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju
Wojciech Czyżak, Tel. +48 601 885 870,
E-mail: w.czyzak@savoir.pl

DZIAŁ PROJEKTÓW

Kierownik Działu Projektów
Barbara Marciniak, Tel. +48 693 434 717,
E-mail: b.marciniak@savoir.pl

Z-ca Kierownika Działu Projektów
Barbara Borg, Tel. +48 665 047 977,
E-mail: b.borg@savoir.pl

Manager ds. Projektów
Beata Wodecka-Remiszewska, Tel. +48 609 181 078,
E-mail: b.remiszewska@savoir.pl

Starszy Specjalista ds. Projektów i Rozliczeń
Aleksandra Basiak, Tel. +48 605 705 662,
E-mail: a.basiak@savoir.pl

Specjalista ds. Projektów
Daria Skotniczy, Tel. +48 607 556 775,
E-mail: d.skotniczy@savoir.pl

Specjalista ds. Projektów
Magdalena Kurek, Tel. +48 605 603 512,
E-mail: m.kurek@savoir.pl

Starszy Specjalista ds. Projektów
Renata Dura, Tel. +48 609 209 828,
E-mail: r.dura@savoir.pl

Specjalista ds. Projektów
Patrycja Petrykowska, Tel. +48 609 709 239,
E-mail: p.petrykowska@savoir.pl

Młodszy Specjalista ds. Projektów
Aniela Czerwińska, Tel. +48 607 060 031,
E-mail: a.czerwinska@savoir.pl

Asystent ds. Projektów
Angela Smirnov, Tel. +48 607 556 772,
E-mail: w.gegotek@savoir.pl

WSPARCIE SPRZEDAŻY

Manager ds. Wsparcia Sprzedaży
Agnieszka Malarz, Tel. +48 605 838 407,
E-mail: a.malarz@savoir.pl

DZIAŁ REKRUTACJI

Starszy Specjalista ds. Rekrutacji
Grażyna Walenta, Tel. +48 697 098 601,
E-mail: g.walenta@savoir.pl

Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji
Klaudia Jarosz, Tel. +48 607 608 559,
E-mail: k.jarosz@savoir.pl

DZIAŁ PERSONALNY

Specjalista ds. Personalnych
Aleksandra Łodyńska-Mrzyczek, Tel. +48 607 607 469,
E-mail: a.lodynska@savoir.pl

 

SEKRETARIAT / ADMINISTRACJA

Specjalista ds. Administracji i Sekretariatu
Agnieszka Wiesner, Tel. +48 609 447 852,
E-mail: a.wiesner@savoir.pl

IT

Manager ds. IT
Tomasz Szymik, Tel. +48 607 608 282,
E-mail: t.szymik@savoir.pl

Designer/Developer
Michał Rokowski, Tel. +48 605 838 277,
E-mail: m.rokowski@savoir.pl

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

p.o. Kierownika Działu Rekrutacji
Magdalena Wojtyka, Tel. +48 605 609 852,
E-mail: m.wojtyka@savoir.pl

Koordynator ds. Rekrutacji
Paweł Kozłowski, Tel. +48 605 838 372,
E-mail: p.kozlowski@savoir.pl

Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji
Alicja Suchanek-Łajczak, Tel. +48 605 607 261,
E-mail: a.suchanek@savoir.pl

ZARZĄD

Director / Prezes Zarządu
Katarzyna Sas – Bar,
E-mail: k.bar@savoir.pl
Account Director / Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Bar,
E-mail: g.bar@savoir.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Telefon

Treść wiadomości